ENCANTA 400 PRO

Pełna gotowość na wyzwania

Kupując Encanta 400 klienci doświadczą wszystkich zalet Encanta 300 oraz:

- Maksymalnej poprawy rozumienia mowy i komfortu w najbardziej złożonych sytuacjach
- Bardziej zniuansowanych wrażeń słuchowych, z pełniejszymi szczegółami i doskonałą wyrazistością dźwięku

Older man in running clothes enjoying time with friends in the sun after a run.

Środowisko: Bardzo głośne Typ konwersacji: Grupa

Rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu jest wyzwaniem dla większości osób niedosłyszących. Aparaty słuchowe Encanta 400 doskonale poprawiają rozumienie mowy, nawet w najbardziej hałaśliwym otoczeniu.

Kupując Encanta 400 klienci doświadczą wszelkich zalet Encanta 300 oraz:

Optymalne rozumienie mowy i czystość dźwięku

Wyższe o 19% rozumienie mowy na spotkaniu3grupowym

Illustration of an older man enjoying a concert with classical music.

Jeszcze pełniejszy dźwięk

Encanta 400 oferuje rozszerzone pasmo przenoszenia, które wynosi od 80 Hz do aż 10 kHz. Poszerzona pasmo oferuje klientom "słuchowy dostęp" do pełniejszego spektrum dźwięku, zapewniając wyraźniejsze i bardziej zniuansowane wrażenia dźwiękowe. Użytkownicy Encanta 400 będą mogli cieszyć się bardziej realistycznymi wrażeniami oraz większą detalicznością dźwięku, która jest bardzo ważna np. podczas słuchania muzyki.

ENCANTA 400

Możesz to powiedzieć swoim klientom

Bez względu na to, jak głośne jest otoczenie lub jak wiele osób uczestniczy w spotkaniu grupowym, użytkownicy Encanta 400 doświadczą największych korzyści z najbardziej zaawansowanej technologii Bernafon.

Poznaj pozostałą część rodziny Encanta

Encanta 100 CONNECT

Encanta 200 GO

Encanta 300 ENGAGE

Powrót do przeglądu rodziny Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, logo Apple, iPhone i iPod Touch są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Użycie etykiety Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z produktem(ami) Apple wskazanym(i) na etykiecie i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
* Wszystkie dane zostały zebrane w badaniu klinicznym przeprowadzonym między sierpniem a październikiem 2023 r., w którym wzięło udział 25 uczestników w średnim wieku 73 lat (średni czas używania aparatów słuchowych 12 lat; średni HTL 47 dB HL w paśmie 125 Hz-8 kHz). Wszystkie podane dane różnią się w sposób statystycznie istotny od odpowiednich wartości referencyjnych.

1Porównanie dla zrozumiałości mowy Encanta 100 (11dB SPL) pomiędzy pomiarem SRT wspomaganym i niewspomaganym aparatami, w ciszy.
2Porównanie zrozumiałości mowy Encanta 200 w hałasie (OLSA, 2.3dB SNR) jest pomiędzy SRT50 uzyskanym z i bez redukcji szumu (NAL-NL2).
3Porównanie dla Encanta 200, 300 i 400 (CCOLSA, odpowiednio 8%, 15%, 19%) dotyczy zrozumiałości uzyskanej z i bez zarządzania hałasem
(referencyjna Encanta 200 z docelowymi wzmocnieniami NAL-NL2).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.