ENCANTA 200 GO

Na ulicy, w pracy i w kawiarni

Kupując Encanta 200 klienci otrzymują wszystkie korzyści Encanta 100 oraz:

- Lepszego rozumienia mowy w hałasie
- Większego komfortu w głośnych otoczeniach

Two older ladies smiling, having fun bowling.

Środowisko: Głośne 1/1

Dla klientów, którzy oczekują dobrego rozumienia mowy w hałaśliwym otoczeniu. 

Kupując Encanta 200 klienci otrzymują wszystkie korzyści z Encanta 100 oraz:

Optymalizacja rozumienia mowy w hałasie

30% lepsze rozumienie mowy w hałasie2

Illustration of two older woman having coffee at a table surrounded by traffic and street noise.

Poprawa wyrazistości mowy

Inteligentna Kierunkowość automatycznie lokalizuje kierunek, z którego nadchodzi hałas, dzięki czemu może go skutecznie redukować. Ulepszona Inteligentna Redukcja Szumów wykorzystuje rozszerzone uczenie maszynowe w związku z czym znacznie lepiej odróżnia mowę od hałasu. Dzięki temu eliminacja szumów jest bardziej wydajna.

ENCANTA 200

Możesz to powiedzieć swoim klientom

Encanta 200 doskonale nadaje się do cieszenia się życiem w podróży. Zapewnia dobre rozumienie mowy podczas rozmów w cztery oczy w hałaśliwych sytuacjach akustyczne zarówno w pomieszczeniach, jak na zewnątrz.

Poznaj pozostałą część rodziny Encanta

Encanta 100 CONNECT

Encanta 300 ENGAGE

Encanta 400 PRO

Powrót do przeglądu rodziny Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, logo Apple, iPhone i iPod Touch są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Użycie etykiety Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z produktem(ami) Apple wskazanym(i) na etykiecie i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
* Wszystkie dane zostały zebrane w badaniu klinicznym przeprowadzonym między sierpniem a październikiem 2023 r., w którym wzięło udział 25 uczestników w średnim wieku 73 lat (średni czas używania aparatów słuchowych 12 lat; średni HTL 47 dB HL w paśmie 125 Hz-8 kHz). Wszystkie podane dane różnią się w sposób statystycznie istotny od odpowiednich wartości referencyjnych.

1Porównanie dla zrozumiałości mowy Encanta 100 (11dB SPL) pomiędzy pomiarem SRT wspomaganym i niewspomaganym aparatami, w ciszy.
2Porównanie zrozumiałości mowy Encanta 200 w hałasie (OLSA, 2.3dB SNR) jest pomiędzy SRT50 uzyskanym z i bez redukcji szumu (NAL-NL2).
3Porównanie dla Encanta 200, 300 i 400 (CCOLSA, odpowiednio 8%, 15%, 19%) dotyczy zrozumiałości uzyskanej z i bez zarządzania hałasem
(referencyjna Encanta 200 z docelowymi wzmocnieniami NAL-NL2).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.