ENCANTA 100 CONNECT

W domowym zaciszu

Co zyskują klienci dzięki Encanta 100
- Czysty i naturalny dźwięk
- Słyszenie cichych dźwięków bez dyskomfortu związanego z głośnymi dźwiękami
- Słyszenie dźwięków dochodzących ze wszystkich kierunków

Older man enjoying time in the garden with his grandchild.

Środowisko: Niski poziom hałasu | Typ konwersacji: 1/1

Dla klientów, którzy spędzają większość czasu w domu lub w umiarkowanie głośnym otoczeniu.

Dzięki Encanta 100 klienci zyskują:

Czysty i naturalny dźwięk

Większe o 11 dB rozumienie1

Illustration of a couple having coffee at a table with sounds from doorbell, phone and oven around them.

Świadomość otoczenia 360°

Stała Wszechkierunkowość odbiera dźwięki dochodzące ze wszystkich kierunków, niezależnie od tego, czy jest to głos z innego pokoju, czy dzwonek do drzwi. Inteligentna Redukcja Szumów zapewnia redukcję hałasów do 6 dB. Dzięki temu następuje znaczna poprawa jakości dźwięku oraz wyrazistości mowy w środowiskach o niskim poziomie hałasu.

Najważniejsze cechy

ENCANTA 100

Możesz to powiedzieć swoim klientom

Encanta 100 wzbogaci domowe rozmowy klientów z rodziną i przyjaciółmi. Ten model aparatu słuchowego sprawi, że zarówno ciche, jak i głośne dźwięki są wyraźne, co pozwala na prowadzenie rozmów "jeden na jeden". Encanta 100 pozwoli klientom odbierać czyste i naturalne dźwięki z otoczenia akustycznego

Poznaj pozostałą część rodziny Encanta

Encanta 200 GO

Encanta 300 ENGAGE

Encanta 400 PRO

Powrót do przeglądu rodziny Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, logo Apple, iPhone i iPod Touch są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Użycie etykiety Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z produktem(ami) Apple wskazanym(i) na etykiecie i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
* Wszystkie dane zostały zebrane w badaniu klinicznym przeprowadzonym między sierpniem a październikiem 2023 r., w którym wzięło udział 25 uczestników w średnim wieku 73 lat (średni czas używania aparatów słuchowych 12 lat; średni HTL 47 dB HL w paśmie 125 Hz-8 kHz). Wszystkie podane dane różnią się w sposób statystycznie istotny od odpowiednich wartości referencyjnych.

1Porównanie dla zrozumiałości mowy Encanta 100 (11dB SPL) pomiędzy pomiarem SRT wspomaganym i niewspomaganym aparatami, w ciszy.
2Porównanie zrozumiałości mowy Encanta 200 w hałasie (OLSA, 2.3dB SNR) jest pomiędzy SRT50 uzyskanym z i bez redukcji szumu (NAL-NL2).
3Porównanie dla Encanta 200, 300 i 400 (CCOLSA, odpowiednio 8%, 15%, 19%) dotyczy zrozumiałości uzyskanej z i bez zarządzania hałasem
(referencyjna Encanta 200 z docelowymi wzmocnieniami NAL-NL2).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.