ENCANTA 300 ENGAGE

Angażując się w życie grupy

Kupując Encanta 300 doświadczą wszystkich zalet Encanta 200 oraz:

- Lepszego rozumienia mowy w rozmowach grupowych
- Słyszenia ważnych dźwięków wokół siebie, nawet w hałaśliwych miejscach

Colourful older woman at a flee market with young woman.

Środowisko: Głośne Grupa

Dla klientów, którzy prowadzą aktywne życie towarzyskie i często uczestniczą w spotkaniach z wieloma osobami.

Kupując Encanta 300 klienci otrzymują wszystkie korzyści Encanta 200 oraz:

Optymalizacja rozmów grupowych dzięki technologii Smart Sensor

15% lepsze rozumienie mowy na głośnym spotkaniu3 grupowym

Illustration of a group of people enjoying drinks in a noisy restaurant setting.

Płynne działanie w hałasie

Przełomowy Smart Sensor optymalizuje rozumienie mowy w sytuacjach, w których mówi jednocześnie wiele osób. Technologia Smart Sensor rozpoznaje ruchy głowy i ciała, aby automatycznie dostosować inteligentną kierunkowość i inteligentną redukcję szumów do zmieniających się intencji klienta.

ENCANTA 300

Możesz to powiedzieć swoim klientom

Encanta 300 pomoże klientom zaangażować się w rozmowy w grupie kilku osób. Dzięki Encanta 300 użytkownicy mogą naturalnie i płynnie przejść od rozmowy z jedną osobie w grupie do angażowania się w szerszą konwersację z kilkoma osobami. Rozwiązanie idealne do hałaśliwych środowisk, takich jak restauracja lub spotkanie w pracy.

Poznaj pozostałą część rodziny Encanta

Encanta 100 CONNECT

Encanta 200 GO

Encanta 400 PRO

Powrót do przeglądu rodziny Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, logo Apple, iPhone i iPod Touch są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Użycie etykiety Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z produktem(ami) Apple wskazanym(i) na etykiecie i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
* Wszystkie dane zostały zebrane w badaniu klinicznym przeprowadzonym między sierpniem a październikiem 2023 r., w którym wzięło udział 25 uczestników w średnim wieku 73 lat (średni czas używania aparatów słuchowych 12 lat; średni HTL 47 dB HL w paśmie 125 Hz-8 kHz). Wszystkie podane dane różnią się w sposób statystycznie istotny od odpowiednich wartości referencyjnych.

1Porównanie dla zrozumiałości mowy Encanta 100 (11dB SPL) pomiędzy pomiarem SRT wspomaganym i niewspomaganym aparatami, w ciszy.
2Porównanie zrozumiałości mowy Encanta 200 w hałasie (OLSA, 2.3dB SNR) jest pomiędzy SRT50 uzyskanym z i bez redukcji szumu (NAL-NL2).
3Porównanie dla Encanta 200, 300 i 400 (CCOLSA, odpowiednio 8%, 15%, 19%) dotyczy zrozumiałości uzyskanej z i bez zarządzania hałasem
(referencyjna Encanta 200 z docelowymi wzmocnieniami NAL-NL2).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.