Rozwiązywanie problemów z aparatami słuchowymi

Oto kilka pomocnych sposobów rozwiązania najczęstszych problemów.

 • Moje aparaty słuchowe Bernafon nie generują żadnego dźwięku

  Sprawdź, czy aparat nie jest wyciszony. Upewnij się, czy bateria nie jest wyczerpana i czy komora baterii jest całkowicie zamknięta.

 • Moje aparaty słuchowe Bernafon generują zniekształcony dźwięk

  Upewnij się, czy bateria jest założona poprawnie i czy jej ogniwa nie są zanieczyszczone. Usuń baterię oraz wysusz aparat słuchowy w specjalnym zestawie do suszenia. Załóż nową baterię.

 • Inne problemy

  Zajrzyj do Instrukcji Obsługi Twojego aparatu słuchowego, aby znaleźć rozwiązania innych problemów. Jeśli nadal nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Twoim Protetykiem Słuchu.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/ZUi7ZZhA9n4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen][/iframe]

Jak sparować aparaty słuchowe z urządzeniem Apple

 • Włącz iPhone®i przejdź do “Ustawień”.
 • Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony. Następnie wybierz “Dostępność”.
 • Na ekranie “Dostępność” wybierz “ Aparaty słuchowe”. Otwórz i zamknij komorę baterii obydwu aparatów słuchowych (lub jednego - jeśli używasz aparatu jednousznie) i umieść je blisko iPhone'a. Aparaty słuchowe pozostają w trybie parowania przez trzy minuty. Twój iPhone wykryje aparaty słuchowe - wykryte urządzenia pojawią się na liście iPhone'a.
 • Wybierz Twoje aparaty słuchowe z listy urządzeń do parowania
 • Potwierdź parowanie. Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, dla każdego aparatu konieczne jest potwierdzenie parowania. Po wyłączeniu aparatów słuchowych lub telefonu iPhone®, iPad®, iPod®, aparaty słuchowe nie będą one już połączone. Aby je ponownie podłączyć, włącz aparaty słuchowe, otwierając i zamykając komorę baterii. Twoje aparaty słuchowe automatycznie połączą się ponownie z iPhon, iPad, iPod.
 • Usuń parowanie. Czasami w pamięci telefonu mogą być nadal sparowane jakieś wcześniejsze urządzenia. Wyczyszczenie pamieci oraz ponowne sparowanie rozwiązuje zazwyczaj problemy z parowaniem. W takim przypadku, jeśli urządzenie jest już na liście, ale nie chce się połączyć, z listy “Aparaty słuchowe” wybierz to urządzenie, a następnie wybierz “Zapomnij to urządzenie”. Następnie otwórz i zamknij komorę baterii w aparatach słuchowych, aby rozpocząć proces parowania zgodnie z powyższym opisem.

Jak sparować aparaty słuchowe z urządzeniem z systemem Android

 1. Podczas parowania nie wyłączaj aparatów słuchowych i upewnij się, że znajdują się w odległości 20 cm od urządzenia mobilnego.
 2. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w Twoim urządzeniu.
 3. Uruchom aplikację Bernafon EasyControl-A.
 4. Aplikacja automatycznie wyszuka aparaty słuchowe.
 5. Wyłącz i włącz aparaty słuchowe. Spowoduje to przełączenie ich w tryb parowania na trzy minuty.
 6. Poczekaj, aż aplikacja wykryje aparaty słuchowe.
 7. Wybierz aparaty słuchowe i kontynuuj.
 8. Aplikacja spróbuje sparować i połączyć się z aparatami słuchowymi.
 9. Gdy aplikacja pomyślnie połączy się z aparatami słuchowymi, zobaczysz komunikat o powodzeniu.
 10. Wybierz „Kontynuuj”, aby kontynuować i uruchomić aplikację.

Uwaga dotycząca ASHA:

Podczas parowania za pośrednictwem aplikacji aparatów słuchowych Bernafon Alpha z telefonem obsługującym ASHA, bezpośrednie przesyłanie strumieniowe (ASHA) jest automatycznie udostępniane.

Jest to zalecany sposób korzystania z funkcji ASHA.

Do łączenia się z ASHA nie używaj funkcji Bluetooth systemu Android

Często zadawane pytania dotyczące aparatów słuchowych Bernafon Alpha i smartfonów Android

Dowiedz się więcej o łączeniu aparatów słuchowych Bernafon Alpha ze smartfonem. Znajdź odpowiedzi na temat bezpośredniego przesyłania dźwięku do smartfonów z systemem Android.

Często zadawane pytania dotyczące Alpha i Androida

 • Więcej informacji

  Aby uzyskać więcej informacji o aparatach słuchowych Bernafon, przejdź do biblioteki. Znajdziesz w niej pomocne pliki pdf (do pobrania) oraz instruktażowie filmy video.

 • Porady i wskazówki

  Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek dotyczących korzystania z Twoich nowych aparatów słuchowych Bernafon.

Ważna uwaga

Wzmocnienie aparatu słuchowego zostało precyzyjnie dostosowane do Twojego niedosłuchu przez protetka słuchu.