Biały wykrzyknik na czerwonym tle

Rozwiązywanie problemów z aparatami słuchowymi

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

 

Przedstawiamy kilka sposobów rozwiązywania najczęstszych problemów:

 • Ilustracja ucha z przekreśloną linią

  Moje aparaty słuchowe Bernafon nie generują żadnego dźwięku

  Sprawdź, czy aparat nie jest wyciszony. Upewnij się, czy bateria nie jest wyczerpana i czy komora baterii jest całkowicie zamknięta.

 • Ilustracja przedstawiająca ucho z dochodzącą do niego falą dźwiękową

  Moje aparaty słuchowe Bernafon generują zniekształcony dźwięk

  Upewnij się, czy bateria jest założona poprawnie i czy jej ogniwa nie są zanieczyszczone. Usuń baterię oraz wysusz aparat słuchowy w specjalnym zestawie do suszenia. Załóż nową baterię.

 • Ilustracja klucza z wykrzyknikiem

  Inne problemy

  Zajrzyj do Instrukcji Obsługi Twojego aparatu słuchowego, aby znaleźć rozwiązania innych problemów. Jeśli nadal nie udało się Tobie rozwiązać problemu, skontaktuj się Protetykiem Słuchu.

Parowanie aparatów słuchowych z urządzeniem Apple

 1. Włącz Twojego iPhone i przejdź do sekcji "Ustawienia".
 2. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony. Następnie przejdź do sekcji "Dostępność".
 3. W sekcji "Dostępność" wybierz "Aparaty słuchowe". W przypadku aparatów nieładowalnych (tj. wykorzystujących baterie wielorazowe) - otwórz i zamknij komorę baterii. W przypadku aparatów ładowalnych - wyłącz je i włącz. Jeśli używasz dwóch aparatów, wykonaj tę czynność dla lewego i prawego aparatu słuchowego. Następnie przybliż aparaty do iPhone. Pamiętaj, że tryb parowania aparatów trwa 3 minuty. Twój iPhone powinien w tym czasie wykryć Twoje aparaty słuchowe, które powinny pojawić się na liście urządzeń bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu iPhone.
 4. Wskaż na aparat słuchowy "znaleziony" przez iPhone.
 5. Potwierdź parowanie. Jeśli używasz dwóch aparatów - wykonaj analogiczną czynność dla drugiego aparatu słuchowego. Połączenie wygaśnie, jeśli wyłączysz aparaty słuchowe lub/i sparowane urządzenie iPhone, iPad lub iPod. Po ponownym włączeniu aparatów słuchowych podłączą się one automatycznie do Twojego iPhone, iPada lub iPoda.
 6. Usuwanie istniejącego sparowania. Może się zdarzyć, że Twój telefon komórkowy jest już sparowany z wieloma innymi urządzeniami - w takim przypadku rozwiązaniem problemu może być ponowne parowanie aparatów słuchowych. W tym celu przejdź do sekcji "Aparaty słuchowe", wskaż aparaty oraz kliknij "Zapomnij to urządzenie". Następnie ponów proces parowania zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Parowanie aparatów słuchowych z urządzeniem Android

 1. Podczas parowania nie wyłączaj aparatów słuchowych i upewnij się, że znajdują się w odległości 20 cm od urządzenia mobilnego.
 2. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w Twoim urządzeniu.
 3. Uruchom aplikację Bernafon EasyControl-A.
 4. Aplikacja automatycznie wyszuka aparaty słuchowe.
 5. Wyłącz i włącz aparaty słuchowe. Spowoduje to przełączenie ich w tryb parowania na trzy minuty.
 6. Poczekaj, aż aplikacja wykryje aparaty słuchowe.
 7. Wybierz aparaty słuchowe i kontynuuj.
 8. Aplikacja spróbuje sparować i połączyć się z aparatami słuchowymi.
 9. Gdy aplikacja pomyślnie połączy się z aparatami słuchowymi, zobaczysz komunikat informujący o połączeniu.
 10. Wybierz „Kontynuuj”, aby kontynuować i uruchomić aplikację.

Uwaga dotycząca ASHA:

Podczas parowania aparatów słuchowych Bernafon Alpha za pośrednictwem aplikacji bezpośrednie przesyłanie strumieniowe (ASHA) jest automatycznie udostępniane.

Jest to zalecany sposób korzystania z funkcji ASHA.

Nie używaj opcji Bluetooth systemu Android do łączenia się z ASHA.

Uśmiechnięta kobieta w białej bluzce pokazująca mężczyźnie w okularach ekran laptopa

Często zadawane pytania dotyczące aparatów słuchowych Bernafon Alpha i smartfonów Android

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi możliwości bezpośredniej łączności bezprzewodowej aparatów Bernafon Alpha ze smartfonami Android.

Często zadawane pytania dotyczące Alpha i Androida

 • Ilustracja trzech książek przedstawiająca bibliotekę internetową, zawierającą informacje o aparatach słuchowych Bernafon

  Więcej informacji

  Aby uzyskać więcej informacji o aparatach słuchowych Bernafon, przejdź do biblioteki. Znajdziesz w niej pomocne pliki pdf (do pobrania) oraz instruktażowie filmy video.

 • Ilustracja świecącej żarówki

  Porady i wskazówki

  Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek dotyczących korzystania z Twoich nowych aparatów słuchowych Bernafon.

Ważna uwaga

Wzmocnienie aparatu słuchowego zostało precyzyjnie dostosowane do Twojego niedosłuchu przez protetka słuchu.