Rozwiązywanie problemów z aparatami słuchowymi

Przedstawiamy kilka sposobów rozwiązywania najczęstszych problemów:

 • Moje aparaty słuchowe Bernafon nie generują żadnego dźwięku

  Sprawdź, czy aparat nie jest wyciszony. Upewnij się, czy bateria nie jest wyczerpana i czy komora baterii jest całkowicie zamknięta.

 • Moje aparaty słuchowe Bernafon generują zniekształcony dźwięk

  Upewnij się, czy bateria jest założona poprawnie i czy jej ogniwa nie są zanieczyszczone. Usuń baterię oraz wysusz aparat słuchowy w specjalnym zestawie do suszenia. Załóż nową baterię.

 • Inne problemy

  Zajrzyj do Instrukcji Obsługi Twojego aparatu słuchowego, aby znaleźć rozwiązania innych problemów. Jeśli nadal nie udało się Tobie rozwiązać problemu, skontaktuj się Protetykiem Słuchu.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/ZUi7ZZhA9n4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen][/iframe]

Parowanie aparatów słuchowych z urządzeniem Apple

 1. Włącz Twojego iPhone i przejdź do sekcji "Ustawienia".
 2. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony. Następnie przejdź do sekcji "Dostępność".
 3. W sekcji "Dostępność" wybierz "Aparaty słuchowe". W przypadku aparatów nieładowalnych (tj. wykorzystujących baterie wielorazowe) - otwórz i zamknij komorę baterii. W przypadku aparatów ładowalnych - wyłącz je i włącz. Jeśli używasz dwóch aparatów, wykonaj tę czynność dla lewego i prawego aparatu słuchowego. Następnie przybliż aparaty do iPhone. Pamiętaj, że tryb parowania aparatów trwa 3 minuty. Twój iPhone powinien w tym czasie wykryć Twoje aparaty słuchowe, które powinny pojawić się na liście urządzeń bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu iPhone.
 4. Wskaż na aparat słuchowy "znaleziony" przez iPhone.
 5. Potwierdź parowanie. Jeśli używasz dwóch aparatów - wykonaj analogiczną czynność dla drugiego aparatu słuchowego. Połączenie wygaśnie, jeśli wyłączysz aparaty słuchowe lub/i sparowane urządzenie iPhone®, iPad® lub iPod®. Po ponownym włączeniu aparatów słuchowych podłączą się one automatycznie do Twojego iPhone, iPada lub iPoda.
 6. Usuwanie istniejącego sparowania. Może się zdarzyć, że Twój telefon komórkowy jest już sparowany z wieloma innymi urządzeniami - w takim przypadku rozwiązaniem problemu może być ponowne parowanie aparatów słuchowych. W tym celu przejdź do sekcji "Aparaty słuchowe", wskaż aparaty oraz kliknij "Zapomnij to urządzenie". Następnie ponów proces parowania zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Parowanie aparatów słuchowych z urządzeniem Android

 1. Podczas parowania nie wyłączaj aparatów słuchowych i upewnij się, że znajdują się w odległości 20 cm od urządzenia mobilnego.
 2. Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w Twoim urządzeniu.
 3. Uruchom aplikację Bernafon EasyControl-A.
 4. Aplikacja automatycznie wyszuka aparaty słuchowe.
 5. Wyłącz i włącz aparaty słuchowe. Spowoduje to przełączenie ich w tryb parowania na trzy minuty.
 6. Poczekaj, aż aplikacja wykryje aparaty słuchowe.
 7. Wybierz aparaty słuchowe i kontynuuj.
 8. Aplikacja spróbuje sparować i połączyć się z aparatami słuchowymi.
 9. Gdy aplikacja pomyślnie połączy się z aparatami słuchowymi, zobaczysz komunikat informujący o połączeniu.
 10. Wybierz „Kontynuuj”, aby kontynuować i uruchomić aplikację.

Uwaga dotycząca ASHA:

Podczas parowania aparatów słuchowych Bernafon Alpha za pośrednictwem aplikacji bezpośrednie przesyłanie strumieniowe (ASHA) jest automatycznie udostępniane.

Jest to zalecany sposób korzystania z funkcji ASHA.

Nie używaj opcji Bluetooth systemu Android do łączenia się z ASHA.

Często zadawane pytania dotyczące aparatów słuchowych Bernafon Alpha i smartfonów Android

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi możliwości bezpośredniej łączności bezprzewodowej aparatów Bernafon Alpha ze smartfonami Android.

Często zadawane pytania dotyczące Alpha i Androida

 • Więcej informacji

  Aby uzyskać więcej informacji o aparatach słuchowych Bernafon, przejdź do biblioteki. Znajdziesz w niej pomocne pliki pdf (do pobrania) oraz instruktażowie filmy video.

 • Porady i wskazówki

  Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek dotyczących korzystania z Twoich nowych aparatów słuchowych Bernafon.

Ważna uwaga

Wzmocnienie aparatu słuchowego zostało precyzyjnie dostosowane do Twojego niedosłuchu przez protetka słuchu.