Jak sparować aparaty słuchowe z iPadem®

Aparaty słuchowe Bernafon można podłączyć do iPada, iPhone'a lub iPoda touch. Dzięki temu możesz przesyłać strumieniowo do aparatów dźwięk, odbierać połączenia telefoniczne, regulować zdalnie aparaty itp. Aparaty słuchowe Bernafon mają oznaczanie "Made for iPhone", co oznacza że bezproblemowo współpracują one z urządzeniami Apple.

1

Przewodnik kompatybilności

Sprawdź, które tablety iPad będą współpracować z Twoimi aparatami słuchowymi.

Zobacz przewodnik
2

Pobierz aplikację Bernafon App

Możesz używać aplikacji Bernafon App służącej min. do sterowania aparatami słuchowymi po ich sparowaniu z iPadem.

Pobierz aplikację Bernafon App
Bernafon App icon for both Apple and Android versions of app.
1

Sprawdź, czy funkcja Bluetooth® jest włączona.

Przejdź do > Ustawienia.

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.

2

Wyłącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi otwórz komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je wyłączyć poprzez naciśnięcie dolnego przycisku funkcyjnego każdego aparatu przez trzy sekundy.
3

Przygotuj iPada, aby znaleźć aparaty słuchowe.

Przejdź do > Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe.

4

Znajdowanie aparatów słuchowych

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi należy zamknąć komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je włączyć naciskając dolny przycisk funkcyjny każdego aparatu przez dwie sekundy.
5

Znajdowanie aparatów słuchowych

Umieść aparaty słuchowe blisko iPada.

IPad powinien wykryć aparaty słuchowe i wyświetlić ich nazwy w sekcji APARATY SŁUCHOWE MFI.

6

Rozpocznij parowanie.

Przejdź do > Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe > APARATY SŁUCHOWE MFI.

Wybierz wykryte aparaty słuchowe.

Wybierz Paruj, gdy na ekranie pojawi się prośba o sparowanie. Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, musisz potwierdzić dwa żądania parowania.

Proces parowania może potrwać do minuty.

Parowanie jest zakończone, gdy każdy aparat słuchowy zostanie wyświetlony na liście APARATY SŁUCHOWE MFI ze znacznikiem wyboru.

Po wyłączeniu

Po wyłączeniu aparatów słuchowych lub iPada połączenie będzie nieaktywne. Połączenie zostanie przywrócone automatycznie po włączeniu aparatów słuchowych.

Parowanie z więcej niż jednym urządzeniem Apple

Aparaty słuchowe można sparować z więcej niż jednym urządzeniem iOS. Aparaty słuchowe powinny przełączać się na wskazane urządzenie, np. po odebraniu połączenia na telefonie iPhone.

Jeśli wprowadzisz zmiany w ustawieniach aparatu słuchowego na jednym urządzeniu, zostaną one przesłane do innych urządzeń.

Potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z urządzeniami iOS?

> Problemy z urządzeniamiz systemem iOS

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.