Jak sparować aparaty słuchowe z komputerem

Podłączenie komputera PC do aparatów słuchowych umożliwia bezprzewodowe przesyłanie do nich dźwięku oraz prowadzenie rozmów video lub audio.

Przed rozpoczęciem

Aby podłączyć aparaty słuchowe do komputera, należy użyć akcesorium SoundClip-A.

Więcej informacji o SoundClip-A

Sparuj aparaty słuchowe z urządzeniem SoundClip-A

The SoundClip-A displayed from two different angles on a black background.
1

Upewnij się, że SoundClip-A jest wyłączony.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około sześć sekund, aż wskaźnik zasilania zgaśnie.

2

Wyłącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi otwórz komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je wyłączyć poprzez naciśnięcie dolnego przycisku funkcyjnego każdego aparatu przez trzy sekundy.
3

Włącz aparaty słuchowe.

  • Aparaty słuchowe wykorzystujące baterie jednorazowe włącza się poprzez zamknięcie komory baterii.
  • Ładowalne aparaty słuchowe należy włączyć naciskając dolny przycisk funkcyjny każdego aparatu przez dwie sekundy.

Aparaty słuchowe są teraz gotowe do połączenia z SoundClip-A. Masz teraz trzy minuty na dokończenie parowania.

4

Włącz SoundClip-A.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około trzy sekundy, aż wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.

SoundClip-A rozpocznie wyszukiwanie aparatów słuchowych. Dioda będzie migać na żółto.

5

Nawiązywanie połączenia

Umieść SoundClip-A blisko aparatów słuchowych, w odległości maksymalnie 20 cm.

Pomyślne połączenie zostanie nawiązane, gdy dioda zaświeci się na żółto.

Następnie podłącz SoundClip-A do komputera PC

Włącz SoundClip-A.

Przejdź do menu Bluetooth komputera®.

Wybierz SoundClip-A i połącz się z nim.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.