Jak sparować SoundClip-A z aparatami słuchowymi?

SoundClip-A umożliwia przekształcenie aparatów słuchowych w bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy. Możliwe jest również przekazanie SoundClip-A innej osobie i wykorzystanie go jako mikrofonu zdalnego do przesyłania jej głosu wprost do aparatów słuchowych. Urządzenie to umożliwia również podłączenie aparatów słuchowych do innych urządzeń Bluetooth®, w tym komputerów.

W przypadku niektórych telefonów i urządzeń SoundClip-A jest niezbędny do przesyłania muzyki i dźwięku do aparatów słuchowych.

Przed rozpoczęciem

Jeśli chcesz używać aparatów słuchowych zarówno z SoundClip-A, jak i bezpośrednio z telefonem, musisz sparować aparaty z obydwoma urządzeniami.

Więcej informacji o SoundClip-A

Parowanie aparatów słuchowych z SoundClip-A

1

Upewnij się, że SoundClip-A jest wyłączony.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około sześć sekund, aż wskaźnik zasilania zgaśnie.

2

Wyłącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi otwórz komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je wyłączyć poprzez naciśnięcie dolnego przycisku funkcyjnego każdego aparatu przez trzy sekundy.
3

Włącz aparaty słuchowe.

  • Aparaty słuchowe wykorzystujące baterie jednorazowe włącza się poprzez zamknięcie komory baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je włączyć, naciskając dolny przycisk każdego aparatu słuchowego przez dwie sekundy lub włożyć je do ładowarki, a następnie ponownie wyjąć.

Aparaty słuchowe są teraz gotowe do połączenia z SoundClip-A. Masz teraz trzy minuty na dokończenie parowania z aparatami.

4

Włącz SoundClip-A.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około trzy sekundy, aż wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.

SoundClip-A rozpocznie wyszukiwanie aparatów słuchowych. Dioda będzie migać na żółto.

5

Nawiązywanie połączenia

Umieść SoundClip-A blisko aparatów słuchowych, w maksymalnej odległości 20 cm.

Pomyślne połączenie zostanie nawiązane, gdy dioda zaświeci się na żółto.

The SoundClip-A displayed on a black background.

Parowanie SoundClip-A z telefonem

1

Przełącz SoundClip-A w tryb parowania z telefonem.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny ORAZ przycisk zwiększania głośności przez około sześć sekund, aż dioda statusu zacznie migać na niebiesko.

SoundClip-A pozostanie w trybie parowania przez około trzy minuty.

2

Rozpocznij parowanie w telefonie komórkowym.

Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona w ustawieniach telefonu.

Wyszukaj i wybierz SoundClip-A, aby się z nim połączyć.

Jeśli telefon wymaga podania kodu PIN, wprowadź 0000.

Parowanie jest zakończone, gdy dioda statusu SoundClip-A zaświeci się na niebiesko.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.