Jak sparować pilota RC-A z aparatami słuchowymi?

Pilot zdalnego sterowania RC-A umożliwia regulację głośności i programów w aparatach słuchowych oraz innych urządzeniach.

Przed rozpoczęciem

Przed użyciem pilota zdalnego sterowania z aparatami słuchowymi urządzenia te muszą zostać sparowane.

Można sparować pilota z jednym aparatem słuchowym na raz lub z dwoma aparatami słuchowymi jednocześnie. Jeśli parujesz aparaty słuchowe pojedynczo, musisz powtórzyć proces parowania dla drugiego aparatu słuchowego.

Pilot zdalnego sterowania może obsługiwać do dwóch aparatów słuchowych jednocześnie. Po sparowaniu dwóch aparatów słuchowych z pilotem będzie on kontrolował obydwa aparaty jednocześnie.

Więcej informacji o pilocie zdalnego sterowania RC-A

Jak sparować aparaty słuchowe z pilotem RC-A?

1

Sprawdź baterie w pilocie zdalnego sterowania.

Naciśnij dowolny przycisk, aby sprawdzić, czy wskaźnik statusu zaświeci się.

Jeśli baterie pilota są na wyczerpaniu, dioda statusu będzie szybko migać po każdym naciśnięciu przycisku. W takim przypadku należy wymienić baterie na nowe.

2

Uruchom ponownie aparaty słuchowe, aby przełączyć je w tryb parowania.

Wyłącz i ponownie włącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi otwórz komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je wyłączyć poprzez naciśnięcie dolnego przycisku funkcyjnego każdego aparatu przez trzy sekundy. Następnie włącz je ponownie, naciskając dolny przycisk każdego aparatu słuchowego (przez dwie sekundy). Alternatywnie, włóż je do ładowarki, a następnie wyjmij je ponownie.
3

Proces parowania

  • Aparaty słuchowe wykorzystujące baterie jednorazowe włącza się poprzez zamknięcie komory baterii.
  • Ładowalne aparaty słuchowe należy włączyć naciskając dolny przycisk funkcyjny każdego aparatu przez dwie sekundy.

Aparaty słuchowe są teraz gotowe do połączenia z SoundClip-A. Masz teraz trzy minuty na dokończenie parowania z aparatami.

4

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Gdy używasz pilota zdalnego sterowania usłyszysz w aparatach dźwięki potwierdzające zmianę ich ustawień.

Aparaty słuchowe można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania z odległości do 1,8 metra.

5

Usuwanie parowania aparatów słuchowych oraz pilota zdalnego sterowania.

Aby używać pilota zdalnego sterowania z innymi aparatami słuchowymi, należy usunąć wszelkie dane parowania.

Aby wyczyścić bieżące parowanie z pilota, naciśnij i przytrzymaj trzy jego przyciski jednocześnie przez pięć sekund.

Gdy dioda statusu na pilocie zdalnego sterowania świeci na zielono przez 10 sekund, parowanie zostało pomyślnie zakończone.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.