Jak podłączyć komputer Mac do aparatów słuchowych

Podłączenie komputera Mac do aparatów słuchowych umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku i prowadzenie rozmów wideo lub audio.

Przed rozpoczęciem

1

Dalsze kroki zależą od posiadanego komputera Apple i aparatów słuchowych.

2

Nowsze komputery Mac z systemem operacyjnym macOS 14 Sonoma lub nowszym mogą łączyć się bezpośrednio z nowoczesnymi aparatami słuchowymi Bernafon.

3

W przypadku starszych komputerów Mac i niektórych starszych aparatów słuchowych Bernafon, do połączenia aparatów słuchowych z komputerem Mac potrzebne będzie urządzenie SoundClip-A.

Więcej informacji o SoundClip-A

Parowanie bezpośrednio z komputerem Mac, bez SoundClip-A

1

Na komputerze z systemem macOS naciśnij logo Apple w lewym górnym rogu i otwórz menu Apple.

2

Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony.

Przejdź do opcji Ustawienia systemowe > Bluetooth.

3

Wybierz aparaty słuchowe.

Przejdź do > Dostępność > Aparaty słuchowe.

4

Uruchom ponownie aparaty słuchowe, aby przełączyć je w tryb parowania.

Aparaty słuchowe pozostaną w trybie parowania przez trzy minuty. Komputer Mac powinien wykryć aparaty słuchowe.

Wykryte aparaty słuchowe pojawią się zakładce Dostępne tego urządzenia w sekcji Aparaty słuchowe.

5

Wybierz aparaty słuchowe, klikając przycisk Połącz.

Uwaga:

Po wyłączeniu aparatów słuchowych na iPhonie nie będą one już połączone. Aby ponownie je podłączyć, włącz aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe automatycznie połączą się ponownie z urządzeniem.

Wskazówka:

Aby uzyskać łatwiejszy dostęp do funkcji sterujących aparatu słuchowego (np. regulacja głośności za pośrednictwem komputera Ma), możesz dodać menu "Słuch" jako skrót do Paska Menu i Centrum Sterowania. Na komputerze z systemem macOS otwórz "Ustawienia systemu" w menu Apple i kliknij Centrum sterowania. Włącz skróty w sekcji "Inne moduły".

The SoundClip-A displayed from two different angles on a black background.

Parowanie przez SoundClip-A

1

Upewnij się, że SoundClip-A jest wyłączony.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około sześć sekund, aż wskaźnik zasilania zgaśnie.

2

Wyłącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi otwórz komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je wyłączyć poprzez naciśnięcie dolnego przycisku funkcyjnego każdego aparatu przez trzy sekundy.
3

Włącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi należy zamknąć komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je włączyć naciskając dolny przycisk funkcyjny każdego aparatu przez dwie sekundy.

Aparaty słuchowe są teraz gotowe do połączenia z SoundClip-A. Masz teraz trzy minuty na dokończenie parowania.

4

Włącz SoundClip-A.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około trzy sekundy, aż wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.

SoundClip-A rozpocznie wyszukiwanie aparatów słuchowych. Wskaźnik stanu będzie migać na żółto.

5

Nawiązanie połączenia.

Umieść SoundClip-A blisko aparatów słuchowych (w odległości maksymalnie 20 cm).

Pomyślne połączenie zostanie nawiązane, gdy dioda zaświeci się na żółto.

Następnie podłącz SoundClip-A do komputera Mac

1

Włącz SoundClip-A.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około trzy sekundy, aż wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.

2

Nawiązanie połączenia.

Przejdź do menu Bluetooth na komputerze.

Wybierz SoundClip-A i połącz się z nim.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.