Jak sparować aparaty słuchowe z telefonem iPhone®

Aparaty słuchowe Bernafon można podłączyć do iPhone'a, aby przesyłać strumieniowo dźwięk, odbierać połączenia telefoniczne, dostosowywać ustawienia aparatów itp. Aparaty słuchowe Bernafon mają oznaczanie "Made for iPhone", co oznacza że bezproblemowo współpracują one z urządzeniami Apple.

Przed rozpoczęciem

1

Przewodnik kompatybilności

Sprawdź, które iPhone'y będą współpracować z Twoimi aparatami słuchowymi.

Zobacz przewodnik
2

Pobierz aplikację Bernafon App

Po sparowaniu aparatów słuchowych z iPhonem można używać aplikacji Bernafon App do sterowania aparatami słuchowymi.

Pobierz aplikację Bernafon App
Bernafon App icon for both Apple and Android versions of app.

6 prostych kroków do połączenia iPhone'a z aparatami słuchowymi

1

Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony.

Przejdź do > Ustawienia

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.

2

Wyłącz aparaty słuchowe.

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi otwórz komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je wyłączyć poprzez naciśnięcie dolnego przycisku funkcyjnego każdego aparatu przez trzy sekundy.
3

Znajdowanie aparatów słuchowych

  • W przypadku aparatów słuchowych z bateriami jednorazowymi należy zamknąć komorę baterii.
  • W przypadku ładowalnych aparatów słuchowych należy je włączyć naciskając dolny przycisk funkcyjny każdego aparatu przez dwie sekundy.
Grey and red sketch of an open battery drawer on a hearing aid on a black background.
Grey and red sketch of a rechargeable hearing aid in a charger.
4

Znajdowanie aparatów słuchowych

Umieść aparaty słuchowe blisko iPhone'a.

IPhone powinien wykryć aparaty słuchowe i wyświetlić ich nazwy w sekcji APARATY SŁUCHOWE MFI.

iPhone screen showing hearing aids are connected and successfully paired with phone.
5

Rozpocznij parowanie.

Przejdź do > Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe > APARATY SŁUCHOWE MFI.

Wybierz wykryte aparaty słuchowe.

iPhone screen showing where to click to start pairing with hearing aids.
6

Wybierz Paruj, gdy na ekranie pojawi się prośba o sparowanie.

Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, musisz potwierdzić dwa żądania parowania.

Proces parowania może potrwać do minuty.

Parowanie jest zakończone, gdy każdy aparat słuchowy zostanie wyświetlony na liście APARATY SŁUCHOWE MFI.

Po wyłączeniu urządzenia

Po wyłączeniu aparatów słuchowych lub iPhone'a połączenie zostanie przerwane. Połączenie zostanie przywrócone automatycznie po włączeniu aparatów słuchowych.

Parowanie z więcej niż jednym urządzeniem Apple

Aparaty słuchowe można sparować z więcej niż jednym urządzeniem Apple. Aparaty słuchowe powinny przełączać się na wskazane urządzenie, np. po odebraniu połączenia na telefonie iPhone.

Jeśli wprowadzisz zmiany w ustawieniach aparatu słuchowego na jednym urządzeniu, zostaną one przesłane do innych urządzeń.

Usuwanie parowania

Czasami stare urządzenie może być nadal sparowane i możesz chcieć je usunąć. W innych przypadkach usunięcie starego parowania z iPhone'a i ponowne sparowanie może rozwiązać problemy z połączeniem.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.