Jak używać dopasowania zdalnego?

Funkcja dopasowania zdalnego wykorzystuje aplikację Bernafon App, która umożliwia przeprowadzenie spotkania online z protetykiem słuchu. Podczas tego spotkania możliwe jest zdalne przeprogramowanie aparatów słuchowych.

Przed rozpoczęciem

1

Aby skorzystać ze zdalnego dopasowania, protetyk słuchu musi umówić się z Tobą na spotkanie.

2

Podczas ustalania spotkania protetyk słuchu użyje Twojego adresu e-mail i danych logowania Bernafon.

Te same dane będą potrzebne do zalogowania się do dopasowania zdalnego w aplikacji Bernafon App.

3

Pobierz aplikację Bernafon App

Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję aplikacji Bernafon App.

Pobierz aplikację Bernafon App na iOSPobierz aplikację Bernafon App dla systemu Android
Bernafon App icon for both Apple and Android versions of app.

Jak przygotować się do spotkania?

Ważne jest, aby na czas trwania spotkania zapewnić stabilne i niezawodne połączenie internetowe. Dzięki temu wszelkie zmiany w aparatach słuchowych mogą zostać pomyślnie wprowadzone.

Przygotowanie urządzenia mobilnego

Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne (smartfon, tablet) jest w pełni naładowane.

Upewnij się, że aparaty słuchowe są sparowane z urządzeniem mobilnym i że funkcja Bluetooth® jest włączona.

Wyłącz tryb oszczędzania baterii w urządzeniu mobilnym.

Wyłącz wszystkie inne aplikacje, aby uniknąć zakłóceń.

Znajdowanie aparatów słuchowych

Jeśli aparaty słuchowe wykorzystują baterie jednorazowe, należy zmienić je na nowe.

Jeśli aparaty słuchowe są wyposażone w akumulatory, upewnij się, że są one w pełni naładowane.

Przygotowanie do sesji zdalnej

Upewnij się, że znajdujesz się w odpowiednio cichym miejscu.

Sesja powinna odbyć się w miejscu, w którym jest stabilne połączenie z Internetem.

Jak rozpocząć spotkanie

Ważne jest, aby na czas trwania spotkania zapewnić stabilne i niezawodne połączenie internetowe. Dzięki temu wszelkie zmiany w aparatach słuchowych mogą zostać pomyślnie wprowadzone.

1

Pobierz aplikację Bernafon App

Jeśli nie jesteś zalogowany do swojego konta Bernafon, zaloguj się do funkcji zdalnego dopasowania.

W lewym dolnym rogu ekranu (na pasku kart) wybierz ikonę Więcej.

2

Wsparcie w przypadku dopasowania zdalnego

Jeśli nie zalogowałeś(aś) się na swoje konto, zostaniesz o to poproszony(a).

3

Wybierz opcję Przejdź.

Jeśli aparaty słuchowe nie zostały sparowane z urządzeniem, zostanie wyświetlony ekran parowania aparatów słuchowych. Sparuj aparaty słuchowe i kontynuuj.

Na ekranie Połącz aparaty słuchowe wybierz opcję Połącz.

4

Postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji i wybierz Kontynuuj, gdy pojawi się monit.

Pojawi się ekran poczekalni. Podczas oczekiwania na dołączenie protetyka słuchu do spotkania możesz zobaczyć tutaj siebie (przez kamerkę Tobie urządzenia mobilnego).

Podczas sesji dopasowania zdalnego

Gdy protetyk słuchu dołączy do spotkania, pojawi się on/ona Twoim na ekranie.

A. Kamera: Włącza lub wyłącza kamerę.

B. Audio: Włącza lub wyłącza dźwięk.

C. Chat: Przesyłaj wiadomość tekstowe do protetyka słuchu, jeśli jedno z was nie słyszy drugiego.

iPhone screen showing an ongoing Remote Fitting session between two women via video connection.

Łączenie z aparatami słuchowymi

Protetyk słuchu nawiąże zdalne połączenie z Twoimi aparatami słuchowymi. Po pomyślnym zakończeniu tego procesu, wskaźniki L i R na ekranie zmienią się na kolor zielony (ciągły).

Zdalne testowanie słuchu

Protetyk słuchu może zdalnie sprawdzić, czy Twój ubytek słuchu uległ zmianie oraz następnie odpowiednio dostosować ustawienia aparatów słuchowych.

Upewnij się, że znajdujesz się w odpowiednio cichym miejscu. Zbyt duży hałas powodowany przez dźwięki otoczenia może wpłynąć na wyniki testu.

Aparaty słuchowe należy nosić prawidłowo i zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami.

Nowe ustawienia aparatów słuchowych

Gdy protetyk słuchu przesyła zdalnie nowe ustawienia do Twoich aparatów słuchowych, oznaczenia L i R zmienią kolor i będą migać na pomarańczowo.

Gdy nowe ustawienia zostaną pomyślnie zapisane w aparatach słuchowych, wskaźniki L i R zmienią kolor na zielony.

Restartowanie aparatów słuchowych

Gdy użytkownik i protetyk słuchu zgodzą się na zakończenie spotkania, protetyk słuchu ponownie uruchomi aparaty słuchowe (wyłączając je, a następnie ponownie włączając).

Zakończenie spotkania

Gdy protetyk słuchu zakończy spotkanie, pojawi się ekran z informacją o zakończeniu wizyty.

Wybierz OK.

Możesz teraz korzystać z aparatów słuchowych w normalny sposób.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.