Czym jest ubytek słuchu?

Dowiedz się wszystkiego o ubytku słuchu i o tym, jak jego korekcja pomaga zachować dobre zdrowie.

Osoby z ubytek słuchu przejawiają trudności ze słyszeniem dźwięków prezentowanych na normalnym poziomie (głośności).

Jedna na pięć osób na świecie doświadcza jakiejś postaci ubytku słuchu. Nasza zdolność słyszenia zmienia się wraz z wiekiem: około 1 na 10 osób doświadcza utraty słuchu w wieku 60 lat oraz aż 6 na 10 osób w wieku 90 lat*

Jakie są objawy ubytku słuchu?

Niedosłuch może być trudny do samodzielnego zdiagnozowania ponieważ większość jego objawów słuchu rozwija się stopniowo. Oto niektóre z głównych oznak ubytku słuchu, na które należy zwrócić uwagę.
1
Trudności ze zrozumieniem innych osób, zwłaszcza w tłumie lub na tle innych hałasów.
2
Częste proszenie innych o powtórzenie wypowiedzi.
3
Regularne zwiększanie głośności telewizora lub radia.
4
Wycofywanie się z rozmów oraz unikanie sytuacji społecznych i towarzyskich.

Co powoduje utratę słuchu?

Większość ubytków słuchu spowodowana jest uszkodzeniem komórek rzęsatych w uchu wewnętrznym (w ślimaku). Te maleńkie komórki włoskowate wykrywają fale dźwiękowe. Wraz z wiekiem ślimak często staje się mniej wrażliwy na dźwięki, w skutek czego nasz słuch się pogarsza. 

W innych przypadkach utrata słuchu może wynikać z długotrwałego narażenia na głośne dźwięki, czynników genetycznych, urazów fizycznych, chorób lub infekcji.

Jakie problemy może powodować ubytek słuchu?

Ponieważ ubytek słuchu utrudnia komunikację z innymi osobami, powoduje on zazwyczaj ograniczenia aktywności społecznej. Może to wpływać negatywnie na ogólną jakość życia i prowadzić do izolacji.

Ubytek słuchu często stanowi problem pogarszający się wraz z wiekiem. Ponieważ ubytek słuchu utrudnia kontakty towarzyskie, osoby niedosłyszące mogą wycofywać się z pewnych aktywności, co może prowadzić do samotności. Z tych powodów im wcześniej ubytek słuchu zostanie wykryty i skorygowany, tym lepiej.

Rodzaje ubytku słuchu

Niedosłuch odbiorczy

Jest to najczęstszy rodzaj ubytku słuchu, który występuje w przypadku uszkodzenia ucha wewnętrznego lub nerwu słuchowego. W większości przypadków jest on trwały.


1. Nerw słuchowy
2. Ucho wewnętrzne

Przewodzeniowy ubytek słuchu

Gdy dźwięk nie może przedostać się z ucha zewnętrznego do ucha wewnętrznego, mamy do czynienia z przewodzeniowym ubytkiem słuchu. Może to być spowodowane blokadą mechaniczną, taką jak np. infekcja lub woskowina uszna. Może również wynikać z uszkodzenia błony bębenkowej lub kosteczek słuchowych w uchu środkowym. W wielu przypadkach można ją leczyć farmakologicznie.

1. Ucho zewnętrzne
2. Ucho środkowe

Mieszany ubytek słuchu

Z tym typem niedosłuchu mamy do czynienia wtedy, gdy zarówno odbiorczy, jak i przewodzeniowy ubytek słuchu występują jednocześnie w tym samym uchu. Wyleczenie komponentu przewodzącego może pomóc w zmniejszeniu ubytku słuchu, ale niedosłuch odbiorczy najprawdopodobniej pozostanie.

1. Ślimak

Wykonaj bezpłatny test słuchu online

Historie osób z ubytkiem słuchu

A man called Dietmar Ludewig working with his hands.

Podczas komunikacji z klientami i architektami bardzo ważne jest dla mnie zrozumienie tego, co się do mnie mówi. (...) dzięki aparatom słuchowym Bernafon mogę znów normalnie zrozumieć to, co mówią do mnie inni.

Dietmar Ludewig

Niezależny rzemieślnik, Szwajcaria

A man called John Guttink seen from the side.

Bez aparatów słuchowych Bernafon nie mógłbym latać, ponieważ nie byłbym w stanie komunikować się z drugim pilotem lub wieżą. Moje hobby byłoby dla mnie niemożliwe.

John Guttink

Pilot amator, Holandia

A man called Jean François Bérard seen in profile.

Stopniowo słyszę coraz lepiej, jestem dobrze przystosowany do pracy w życiu codziennym i z ludźmi.

Jean-François Bérard

Szef kuchni, Francja

*Światowy raport na temat słuchu. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2021 r. Licencja: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.