Symulator ubytku słuchu

Zacznij od wybrania scenariusza i przełączaj się między sytuacjami słuchowymi.

Normalny słuch

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.