Wsparcie Dopasowania zdalnego dla profesjonalistów

Jak używać dopasowania zdalnego?

1

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp

Jeśli nie masz dostępu do portalu administracyjnego Bernafon Dopasowanie Zdalne, poproś lokalny dział obsługi klienta o przesłanie zaproszenia.
Skontaktuj się z przedstawicielem
2

Zarejestruj swoją firmę

Aby rozpocząć korzystanie z Dopasowania zdalnego, należy najpierw zarejestrować swoją firmę i pracowników w Portalu Administracyjnym Bernafon Dopasowanie Zdalne. Skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta, aby otrzymać zaproszenie do portalu administracyjnego Bernafon Dopasowanie Zdalne.
Przejdź do portalu administracyjnego
3

Przed rozpoczęciem

Wyślij swojemu klientowi ten link do strony internetowej. Wyjaśnia ona krok po kroku, w jaki sposób może on korzystać z funkcji Dopasowania zdalnego.
Jak używać dopasowania zdalnego?

Przygotowanie do sesji

Sprawdź, czy masz Oasisnxt 2022.2 (lub nowszą wersję) oraz konto Dopasowania zdalnego. Potrzebna będzie także kamera internetowa i mikrofon.

Jeśli Dopasowanie zdalne nie jest włączone w oprogramowaniu Oasisnxt, kliknij ikonę ustawień u góry ekranu, aby otworzyć Preferencje. Wybierz sekcje Dopasowanie zdalne oraz włącz tę funkcję Ikona wideo zostanie wyświetlona na pasku narzędzi.

Pobierz instrukcje i przewodniki Dopasowania zdalnego:
> Przewodnik Dopasowania zdalnego Bernafon dla profesjonalistów
> Lista kontrolna dla użytkownika - przed sesją Dopasowania zdalnego

1

Rozpoczęcie sesji

Zaloguj siędo
Dopasowania zdalnego¦3¦ Kliknij ikonę wideo na pasku narzędzi, aby rozpocząć sesję zdalną.
Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła.

Wprowadź adrese-mail klienta
Wprowadź adres e-mail, którego klient użył do zarejestrowania się w funkcji Dopasowania zdalnego w aplikacji Bernafon, a następnie naciśnij przycisk Kontynuuj.

Rozpocznij
wizytę zdalną Kliknij przycisk Rozpocznij wizytę, aby nawiązać połączenie z klientem.

2

Prowadzenie sesji

Połącz się z aparatami słuch
owymi klienta Kliknij ikonę Połącz, aby wykryć aparaty słuchowe klienta i połączyć się z nimi.
Stan połączenia aparatów słuchowych jest wskazywany przez zielony pasek połączenia.

Komunikacja z klientem
W komunikatorze Dopasowania zdalnego można wybrać różne sposoby komunikacji z klientem:
1. Rozmawiaj z klientem przy włączonej kamerze, abyście mogli się widzieć
2. Rozmowa z klientem bez włączonej kamery
3. Możecie użyć okna czatu, aby wysyłać do siebie krótkie wiadomości

Zdalne programowanie aparatów słuchowych
Zmień ustawienia aparatów słuchowych jak zwykle to robisz w Oasisnxt.

Kliknij przycisk Prześlij, aby wysłać nowe ustawienia do aparatów słuchowych klienta. Nowe ustawienia zostaną aktywowane dopiero po zakończeniu sesji zdalnego dopasowania.

3

Zakończenie sesji

Jeśli zmieniono ustawienia aparatów słuchowych klienta, zostaną one aktywowane po zakończeniu sesji zdalnej.

Przejdź do Zakończ sesję i kliknij Zapisz i zakończ lub Zapisz, aby zakończyć sesję z klientem.

Jeśli dokonano zmian, aparaty słuchowe zostaną uruchomione z nowymi ustawieniami.

4

Rozwiązywanie problemów podczas sesji

Nie widzęsiebie na ekranie w Oasisnxt (Twój klient też Cię nie widzi)
Upewnij się, czy nie wyłączono kamery w komunikatorze Dopasowania zdalnego

Upewnij się, że kamera nie jest zakryta.

Upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne programy korzystające z wideo (np. Skype). Zamknij inne programy i uruchom ponownie Oasisnxt.

Jakość wideo jest bardzo słaba
Zwykle jest to związane z jakością kamery internetowej. Jeśli jakość obrazu jest niska, warto rozważyć zmianę kamery internetowej.

Może to być również spowodowane niską jakością połączenia internetowego.

Jakość wideo przesyłanego przez mojego klienta jest bardzo niska
Przepustowość danych wysyłanych przez klienta jest niższa niż zalecane minimum 1 Mbit/s, albo przepustowość pobierania jest niższa niż zalecane minimum 1 Mbit/s.

Jeśli jakość wideo jest bardzo niska, poproś klienta o wyłączenie wideo, a następnie wyłącz własne wideo i kontynuuj wizytę używając tylko dźwięku i czatu.

Widzętylko siebie, nie ma strumienia wideo/audio od klienta
Upewnij się, że klient wyłączył funkcję wideo w swojej aplikacji.

Upewnij się, że klient zezwolił aplikacji Bernafon App na korzystanie z kamery:

 • iPhone i iPad: Przejdź do > Ustawienia > Menedżer aplikacji.
 • Dla systemu Android: Przejdź do > Ustawienia > Aplikacje > Uprawnienia > Aplikacja Bernafon

Dodatkowe wymagania dla systemu Android:

 • Upewnij się, że Twój klient ma włączoną przeglądarkę Google Chrome
 • Upewnij się, że tryb oszczędzania energii jest ustawiony na Wył

Uwaga: zmiana niektórych ustawień podczas wizyty spowoduje ponowne uruchomienie aplikacji Bernafon App, kończąc połączenie.

Nie słyszęmojego klienta
Upewnij się, że głośność głośnika i głośność komputera nie są zmniejszone do zera.

Upewnij się, że klient zezwolił aplikacji Bernafon App na korzystanie z mikrofonu

 • iPhone i iPad: Przejdź do > Ustawienia > Menedżer aplikacji.
 • Dla systemu Android: Przejdź do > Ustawienia > Aplikacje > Uprawnienia > Aplikacja Bernafon

Oasisnxt nie może połączyć się z aparatami słuchowymi klienta
1. Upewnij się, że klient postępował zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania do wizyty, w tym:

 • Bluetooth urządzenia powinien być włączony
 • Aparaty słuchowe powinny być sparowane z urządzeniem
 • Ich baterie powinny być w pełni naładowane

2. Przejdź do ekranu Rodzina lub Wybór i podłącz aparaty słuchowe

3. Jeśli problem nie ustąpi, należy ponownie uruchomić urządzenie

 • Klient: Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie, a następnie otwórz aplikację Bernafon App i ponownie wprowadź termin spotkania
 • Protetyk słuchu: Zamknij Oasisnxt i otwórz go ponownie, a następnie ponownie rozpocznij sesję

Uwaga: zmiana niektórych ustawień podczas wizyty spowoduje ponowne uruchomienie aplikacji Bernafon App, kończąc połączenie.

5

Rozwiązywanie problemów po zakończeniu sesji

Sesja zakończyła się nagle
Spróbuj ponownie połączyć się z sesją, aby kontynuować dopasowanie Jeśli klient rozłączył się i spodziewasz się, że spróbuje ponownie się połączyć - poczekaj, aż to zrobi.

W obydwóch w/w przypadkach aparaty słuchowe mogą być używane. Ostatnio przesłane ustawienia (lub początkowego dopasowania, jeśli nie przesłano żadnych ustawień) są przechowywane w aparatach słuchowych.

Aparaty słuchowe wydają się zepsute i klient nie może już z nich korzystać
:

 • Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona
 • Upewnij się, że aparaty słuchowe mają naładowane baterie
 • Upewnij się, że obydwa aparaty słuchowe (jeśli dotyczy) są sparowane z urządzeniem mobilnym
 • Uruchom ponownie aplikację Bernafon App i przejdź do opcji Podłącz aparaty słuchowe
 • Jeśli aplikacja zainicjuje tryb odzyskiwania, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji

Jeśli aparaty słuchowe nadal wydają się zepsute i klient nie może już z nich korzystać, zastosowanie ma standardowa gwarancja (lub naprawa pogwarancyjna).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.