Informacja o Polityce Prywatności firmy Bernafon

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Rozumiemy, że jest to poważna odpowiedzialność i ciężko pracujemy, aby chronić Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy oraz w jaki sposób możesz mieć kontrolę nad swoimi danymi, w tym jak skorzystać z opcji ich usunięcia.

Jest to Informacja o ochronie prywatności dotycząca naszej witryny internetowej bernafon.com, naszych kanałów mediów społecznościowych i powiązanych aplikacji. Niektóre z naszych usług mają własne powiadomienia. Znajdziesz je poniżej.

Przeczytaj naszą Politykę Prywatności

Przeczytaj naszą Politykę Prywatności w mediach społecznościowych

Przeczytaj informację o ochronie prywatności w aplikacji EasyControl-A
 

Informacja o prywatności firmy Acustica Sp. z o.o.

1. WSTĘP

W firmie Acustica Sp. z o.o. szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników. Robimy wszystko, aby nasze działania związane z danymi osobowymi były maksymalnie transparentne.

Niniejsza Informacja o prywatności zawiera wyjaśnienie metod pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Na potrzeby Informacji o prywatności terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do firmy Acustica Sp. z o.o..

Od czasu do czasu niniejsza Informacja o prywatności może ulec zmianom. W związku z tym przed każdym skorzystaniem z naszych usług należy sprawdzić, czy jesteśmy zaznajomieni z jej najnowszą wersją.

2. O NAS

Niniejsza strona internetowa należy do firmy Acustica Sp. z o.o. i jest przez nią obsługiwana. Firma Acustica Sp. z o.o. jest również kontrolerem danych osobowych pozyskanych poprzez tę stronę internetową oraz innymi sposobami.

Wszelkie pytania dotyczące Informacji o prywatności oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

Acustica Sp. zo.o.
Abrahama 1A, lok 3.09
80-307 Gdańsk
Polska
Tel: +48 58 511 08 03
E-mail: privacy@demant.com

3. POZYSKIWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Pozyskujemy dane osobowe użytkowników:

 • Podczas wysyłania zapytań lub umawiania wizyt za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, podczas wykonywania badania słuchu on-line, zakupów na stronie internetowej, zarejestrowaniu konta na stronie internetowej, zamówienia materiałów marketingowych lub zapisie na newsletter.
 • Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej i po zaakceptowaniu polityki plików cookie. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć tutaj .
 • Podczas wysyłania do nas e-maila, kontaktu telefonicznego lub listownego, po odwiedzeniu jednego z naszych oddziałów lub przekazaniu nam danych w jakikolwiek inny sposób, łącznie z kontaktem za pomocą mediów społecznościowych, jak Facebook lub Twitter.
 • Kiedy osoba z rodziny lub znajomy podczas omawiania własnych problemów ze słuchem przekaże nam Państwa informacje osobowe lub jeśli zostaną Państwo wskazani jako osoby towarzyszące podczas badania słuchu, dopasowywania aparatu słuchowego lub innej wizyty.

Przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, w przypadku wykonania z nami transakcji, dane karty kredytowej lub debetowej;
 • Informacje o korzystaniu z naszych linii obsługi klienta oraz odwiedzanych oddziałach.
 • Informacje przekazane podczas kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail, wysyłanej korespondencji, rozmów telefonicznych, osobiście lub poprzez stronę internetową, np. w formie komentarzy lub zapytań dotyczących produktów i usług.
 • Rejestrując się na badanie słuchu, przekazując nam informację o stanie swojego słuchu lub kupując aparat słuchowy, może zdarzyć się, że zostaną nam przekazane poufne informacje zdrowotne. Może to dotyczyć takich danych, jak używanie aparatu słuchowego, rodzaj aparatu słuchowego, szczegóły na temat ubytku słuchu, a czasem nawet historii chorób w rodzinie. Informacje poufne dotyczące zdrowia będą zbierane i wykorzystywane wyłącznie po udzieleniu nam sprecyzowanej zgody.

Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zawsze poprawne. Nieustannie też będziemy uaktualniali te dane. Jako, że nasze usługi są zależne od poprawnych i aktualnych danych osobowych, zależy nam na informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych. W celu powiadomienia nas o zmianach, prosimy o skorzystanie z naszych danych kontaktowych.

4. W JAKIM CELU ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW I JAKA JEST DO TEGO PODSTAWA PRAWNA

Wykorzystujemy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na wysyłane do nas zapytania, wnioski i skargi, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem do odpowiadania naszym klientom.
 • Świadczenie usług i dostarczanie produktów zamówionych i/lub zakupionych przez klientów oraz komunikacja z klientem dotycząca usług lub produktów. Wykonujemy to, co konieczne, aby wywiązać się z umowy z klientem. Wynika to z uzasadnionego prawa do prowadzenia firmy oferującej produkty i usługi w sektorze protetyki słuchu.
 • Aktualizacja rejestrów i audyty, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem i/lub w przypadku wymogów prawnych.
 • Ochrona przed oszustwami i ich wykrywanie, łącznie z określeniem i wykonaniem roszczeń prawnych oraz obrona przed nimi, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • Wypełnienie zaleceń organów prawnych i dostosowanie się do przepisów, w sytuacjach, kiedy istnieją wymogi prawne oraz tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • Analiza trendów i profili, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.
 • Wykonywanie badań satysfakcji klientów, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.
 • Rekomendowanie produktów i usług, które według nas będą odpowiednie dla klienta. Tego typu rekomendacja jest zgodna z naszym uzasadnionym prawem do przeprowadzania marketingu bezpośredniego wśród naszych klientów. W sytuacjach, gdzie korzystamy z danych zdrowotnych lub metod elektronicznych (np. e-mail), tego typu działania prowadzone są przy sprecyzowanej zgodzie klienta.

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Nie wypożyczamy, odsprzedajemy ani nie udostępniamy czy upubliczniamy w żaden inny sposób danych osobowych klientów, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom partnerskim z Grupy William Demant, w celu dostarczenia, dalszego rozwoju i poprawy naszych produktów i usług. Aby sprawdzić, jakie firmy należą do Grupy William Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym opublikowanym w ramach najnowszego raportu rocznego. Raport można znaleźć na www.demant.com.

Dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym usługodawcom w celu wykonania następujących zadań:

 • wsparcie w administrowaniu lub pracach naprawczych strony internetowej;
 • organizacja dostaw oraz projektowanie produktów lub administracja firmy;
 • wsparcie w kampaniach marketingowych;
 • prowadzenie linii obsługi telefonicznej;
 • udostępnianie elektronicznych lub rzeczywistych usług lub systemów magazynowych.

Dane osobowe będą udostępnione tylko w tych przypadkach, jeśli będzie to konieczne, aby usługodawca mógł wykonać zlecone przez nas zadanie. Nasi usługodawcy nie mogą przetrzymywać lub wykorzystywać danych osobowych naszych klientów w żadnym celu. Ponadto, nałożony zostanie na nich obowiązek zapewnienia ochrony i poufności danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym podmiotom zewnętrznym, jak organy ochrony porządku publicznego, władze prawne czy pozostałe profesjonalne ciała doradcze w sytuacjach, kiedy zostanie na nas nałożony taki obowiązek w celu dostosowania się do wymogów prawnych. Może się tak również zdarzyć, jeśli jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w celu wykonania lub zastosowania Warunków używania naszej strony internetowej oraz wszystkich umów zawartych z klientem lub jego firmą.

6. PRZESYŁANIE DANYCH DO STRON TRZECICH

Aby dostarczyć nasze produkty i usługi, możliwe, że dane będą przekazane innym firmom Grupy William Demant, w tym firmom spoza UE/EOG.

W przypadku przetwarzania danych poza granicami UE/EOG wprowadzimy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby odbywało się to zgodnie z wymogami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wraz z zapewnieniem ochrony praw podmiotu danych. Transfer danych osobowych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które według tego organu zapewniają wystarczającą gwarancję ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności oraz umożliwiają dochodzenie praw z tym związanych.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Przechowujemy dane klientów wyłącznie przez okres konieczny z uzasadnionych względów biznesowych lub prawnych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe nie będą już wymagane do wypełnienia celu, w jakim były pozyskane, przetwarzane i przechowywane, zostaną usunięte. Zachowamy dane osobowe, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa.

Więcej szczegółów dotyczących polityki przechowywania można uzyskać, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

8. ZABEZPIECZENIE

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób niepożądanych.

Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw klienta, np. kradzieżą tożsamości, dyskryminacją wobec klienta, utratą dobrego imienia lub innymi niedogodnościami, klienci będą poinformowani o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki.

9. PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Klient ma prawo wnioskować w każdej chwili o udostępnienie własnych danych osobowych, które są przetwarzane, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć przez jak długo dane będą przechowywane i komu są udostępniane. Na prośbę klienta możemy udostępnić dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na jego temat. Dostęp klientów może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych klientów, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Klient ma również prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenie klienta, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma on prawo wnioskować o korektę. Prosimy o kontakt i informację, w jaki sposób poprawić dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe klienta. Może się tak zdarzyć po wycofaniu zgody klienta. Klienci, którzy uważają, że ich dane osobowe nie są już potrzebne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów.

W przypadku wniosku o poprawę lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli wynik dochodzenia będzie pozytywny, przeprowadzimy modyfikację lub usunięcie danych bez zbędnej zwłoki.

Klient ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient ma również prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych. W takich wypadkach należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wypisanych na górze niniejszej Informacji o prywatności. Jeśli uznamy, że niezgoda jest uprawniona, zakończymy proces przetwarzana danych osobowych.

10. PRAWO DO ZAŻALENIA

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy działania zapewniające zgodność praktyki z naszymi zobowiązaniami. Jeśli klient nie jest nadal zadowolony ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych, istnieje możliwość zgłoszenia zażalenia w odpowiednim krajowym urzędzie ochrony danych. Urzędem zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Można się z nimi skontaktować, korzystając z poniższych danych: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, e-mail: iod@uodo.gov.pl.

11. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Stworzyliśmy odpowiednie procedury dla dzieci, jednak ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy danych osobowych klientów, co do których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia.

12. STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie internetowej mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych firm i instytucji. Niniejsza Informacja o prywatności nie ma zastosowania w przypadku stron podmiotów trzecich. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi za te witryny internetowe w celu uzyskania informacji dotyczących zbierania przez informacji i polityki w zakresie ich dystrybucji.

13. ZMIANY W INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument może być uaktualniany, a nowa wersja publikowana na stronie internetowej. W sytuacjach tego wymagających, gdzie będzie to możliwe i stosowne, będziemy informować o tych zmianach poprzez wiadomość e-mail.

Niniejsza Informacja o prywatności była aktualizowana 06.08.2018.

Separator tekstu

Informacja o ochronie prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Oticon A/S na platformach mediów społecznościowych


1. WPROWADZENIE

W Oticon A/S szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników i staramy się być tak transparentni, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o wykorzystanie danych osobowych.

Niniejsza informacja o prywatności ("Informacja o prywatności") wyjaśnia, w jaki sposób Oticon A/S przetwarza Państwa dane osobowe w związku z Państwa interakcją z Oticon A/S jako administratorem danych za pomocą różnych platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and LinkedIn.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności "my", "nas" i "nasz" oznaczają Oticon A/S.

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności, dlatego prosimy o ponowne sprawdzenie, czy podczas korzystania z naszych usług zapoznali się Państwo z jej najnowszą wersją.

2. KIM JESTEŚMY

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych opcji kontaktowych.

Oticon A/S
DK-2765 Smørum
Denmark
Switzerland
Tel: +45 3917 7100
Email: privacy@demant.com

3. GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Możemy przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, płeć, kraj, stanowisko, obecny i poprzedni pracodawca, wykształcenie, zdjęcie profilowe, zainteresowania, lista znajomych/połączeń/osób obserwujących itp. oraz inne publicznie dostępne informacje, pod warunkiem, że użytkownik opublikował wszystkie te informacje na swoim profilu w mediach społecznościowych lub zamieścił je na jednej ze stron Oticon A/S w mediach społecznościowych.
 • Inne informacje, które przekazują nam Państwo publikując na stronie mediów społecznościowych Oticon A/S, w tym Państwa komentarze i/lub polubienia naszych postów i zdjęć lub bezpośrednie wiadomości, które wysyłają Państwo do nas za pośrednictwem platform mediów społecznościowych Oticon A/S.

Oprócz powyższego, różne platformy mediów społecznościowych gromadzą dane osobowe dotyczące użytkownika poprzez korzystanie przez niego z tych platform mediów społecznościowych oraz poprzez wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii, w tym plików cookie gromadzonych za pośrednictwem narzędzi mediów społecznościowych, takich jak Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Twitter Pixel, LinkedIn Insight Tag and LinkedIn sponsored InMail, itp.

W niektórych przypadkach, na przykład w odniesieniu do naszej strony na Facebooku, Oticon A/S działa jako wspólny administrator wraz z Facebookiem w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Zalecamy zatem zapoznanie się z informacją o prywatności Facebooka, aby zrozumieć, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez różne platformy mediów społecznościowych, zazwyczaj odwołujemy się do ich informacji o ochronie prywatności. Poniżej znajduje się lista platform mediów społecznościowych, z których korzysta Oticon A/S wraz z odnośnikami do ich informacji o ochronie prywatności.

 

4. DLACZEGO GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAKA JEST NASZA PODSTAWA PRAWNA DO TEGO TYPU DZIAŁAŃ

Używamy Państwa danych osobowych do następujących celów:

 • Aby zrozumieć odbiorców naszych kanałów mediów społecznościowych poprzez poznanie danych demograficznych, preferencji i zainteresowań, co umożliwia nam dostarczanie odpowiednich informacji.
 • Do analizowania trendów i profili w celu poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla naszych odbiorców.
 • Aby przetwarzać i odpowiadać na prośby i zapytania otrzymane od Ciebie.
 • Przeprowadzanie badań rynkowych w celu ulepszenia, modyfikacji, personalizacji i poprawy naszych usług i komunikacji z korzyścią dla naszych użytkowników za pośrednictwem stron mediów społecznościowych Oticon A/S na Facebooku, Instagramie, Twitterze and YouTube.
 • Aby polecać produkty i usługi, które naszym zdaniem Cię zainteresują. Nie prowadzimy marketingu bezpośredniego do naszych klientów i/lub potencjalnych klientów. Jednakże, jeśli używamy metod elektronicznych, takich jak e-mail lub bezpośrednie wiadomości za pośrednictwem naszych stron mediów społecznościowych, na przykład za pośrednictwem Facebooka i/lub Instagrama, aby wysyłać do Państwa marketing bezpośredni, będziemy to robić tylko wtedy, gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów dotyczących marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem różnych stron mediów społecznościowych Oticon A/S jest nasz uzasadniony interes opisany powyżej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych ("RODO") art. 6(1)(f). W tych okolicznościach uznaje się, że nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów użytkownika.

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Nie będziemy przekazywać, sprzedawać ani w inny sposób udostępniać lub ujawniać danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie lub określonych w inny sposób w momencie gromadzenia danych osobowych.

Jak wspomniano w sekcji 3, możemy działać jako wspólny administrator danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem naszych stron mediów społecznościowych wraz z konkretnym dostawcą mediów społecznościowych, na przykład, Facebook Inc. lub Facebook Ireland Ltd. Oznacza to, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych. W sekcji 3 zamieściliśmy odniesienie do informacji o ochronie prywatności Facebooka.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom powiązanym w ramach Grupy Demant w celu dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług. Aby dowiedzieć się, które przedsiębiorstwa wchodzą w skład Grupy Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym zamieszczonym w naszym ostatnim sprawozdaniu rocznym. Nasze najnowsze sprawozdanie roczne można znaleźć pod adresem www.demant.com.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym dostawcom usług w celu realizacji różnych zadań, takich jak:

 • pomaganie nam w administrowaniu lub rozwiązywaniu problemów z naszą stroną internetową;
 • pomoc w dostarczaniu lub projektowaniu naszych produktów lub w zarządzaniu naszą firmą;
 • pomoc w prowadzeniu kampanii marketingowych, na przykład za pośrednictwem Facebook Custom Audiences i Facebook Lookalikes;
 • świadczenie nam usług lub systemów przechowywania danych w formie elektronicznej lub fizycznej.

W takich okolicznościach będziemy udostępniać Państwa dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, aby nasi usługodawcy mogli wykonać dla nas określoną usługę. Usługodawcy ci nie są upoważnieni do przechowywania ani wykorzystywania Państwa danych osobowych do żadnych innych celów i zawsze będą zobowiązani do zachowania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny i poufny.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe wybranym stronom trzecim, takim jak organy ścigania, organy regulacyjne i nasi profesjonalni doradcy, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego, lub jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie, lub w celu egzekwowania lub stosowania Warunków korzystania z naszej strony internetowej lub innych powiązanych umów z Państwem lub Państwa firmą.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom powiązanym Grupy Demant zlokalizowanym poza UE/EOG oraz spółkom niepowiązanym, takim jak dostawcy usług lub partnerzy biznesowi zlokalizowani poza UE/EOG, pod warunkiem, że zostanie to uznane za konieczne w związku z konkretną czynnością przetwarzania danych lub realizacją usługi.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG, wdrożymy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi odpowiednich przepisów o ochronie danych, w tym aby zapewnić ochronę praw osoby, której dane dotyczą. Tam, gdzie jest to konieczne, zawarliśmy z odbiorcą danych osobowych standardowe klauzule umowne Komisji UE. Komisja UE uważa, że klauzule te zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności, jak również wykonywania związanych z nimi praw.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne z uzasadnionych powodów prawnych lub biznesowych, w celu spełnienia wszelkich zobowiązań regulacyjnych.

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będą one już potrzebne w związku z celem gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych. Będziemy również przechowywać dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani zachować zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli skomentowałeś którykolwiek z naszych postów na platformach mediów społecznościowych, takie komentarze zostaną usunięte w momencie, gdy dany post zostanie usunięty. Możemy jednak zdecydować się na usunięcie konkretnych komentarzy we wcześniejszym czasie. Użytkownik może również w dowolnym momencie zdecydować się na usunięcie własnego komentarza.

Informacje, które są gromadzone za pośrednictwem platform mediów społecznościowych w określonym celu, na przykład w ramach ukierunkowanej kampanii marketingowej, zostaną usunięte po upływie 1 roku od wykonania określonej czynności przetwarzania. Niektóre dane mogą być przechowywane do 2 lat po zakończeniu konkretnej kampanii w celach dokumentacyjnych.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszej polityki retencji danych, skontaktuj się z nami, korzystając z punktów kontaktowych w sekcji 2 powyżej.

8. PRAWA DO PRYWATNOŚCI

Zgodnie z przepisami RODO, w wyniku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z szeregu praw. Należą do nich:

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych
 • Prawo do usunięcia przez nas Państwa danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

Prawa te mogą jednak podlegać warunkom i/lub zwolnieniom, np. w celu zapewnienia prywatności innych osób, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego lub więcej ze swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając ze sposobów kontaktu opisanych w sekcji 2 powyżej.

9. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane, prosimy o poinformowanie nas o tym, a my odpowiemy na Państwa pytania i w razie potrzeby podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że nasze praktyki są zgodne z naszymi zobowiązaniami. Jeśli nadal nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane, mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego krajowego organu ochrony danych osobowych. W Polsce właściwym organem ds. ochrony danych jest [Urząd Ochrony Danych Osobowych]. Mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lub e-mailowo: kancelaria@uodo.gov.pl, nr tel infolinii: 606-950-000.

10. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Oferujemy rozwiązania dla dzieci, ale nasze strony w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i LinkedIn nie są przeznaczone ani zaprojektowane do gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Celowo nie gromadzimy danych osobowych od osób, o których wiemy, że są w wieku poniżej 16 lat.

11. LINKI STRON TRZECICH

Strony mediów społecznościowych Oticon A/S na [Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i/lub LinkedIn mogą zawierać linki do stron internetowych innych firm i organizacji. Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych osób trzecich i sugerujemy, aby użytkownik kontaktował się bezpośrednio z tymi stronami w celu uzyskania informacji na temat ich zasad gromadzenia i dystrybucji danych.

12. ZMIANY W INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej www.demant.com oraz różnych stronach mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTube i/lub LinkedIn.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została zaktualizowana w dniu 01.03.2021.

Separator tekstu

Aplikacja EasyControl-A: Warunki użytkowania i polityka prywatności

W Bernafon szanujemy i chronimy Twoją prywatność


Poniższa Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób i dlaczego zbieramy informacje o Tobie jako użytkowniku. Informacja o ochronie prywatności dotyczy tylko informacji zebranych w wymienionej aplikacji.

Pobierz Oświadczenie o ochronie prywatności w pliku PDF:

Informacja o ochronie prywatności aplikacji EasyControl-A