Wynik Twojego testu

Możesz mieć ubytek słuchu

Twoje odpowiedzi wskazują, że możesz mieć ubytek słuchu. Słuchanie jest wyzwaniem dla Ciebie w niektórych sytuacjach, które mogą wymagać wiekszego wysiłku słuchowego i koncentracji. Ale nie martw się - wiele osób ma ubytek słuchu i w większości przypadków można temu zaradzić. Aby uzyskać dokładniejszy pomiar zdolności słuchowych, skontaktuj się z protetykiem słuchu