Wynik Twojego testu

Nie masz ubytku słuchu

Twoje odpowiedzi wskazują, że nie masz ubytku słuchu. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami dobrze sobie radzisz w codziennych sytuacjach słuchowych. Zalecamy przeprowadzanie kontroli słuchu raz w roku w celu monitorowania jego stanu.